Υποστηριζόμενη εργασία

Γυναίκα που εργάζεται

Το 1987 ιδρύεται το Κέντρο Προστατευμένης Εργασίας με στόχο την απασχόληση των αποφοίτων από τα τρία  εργαστήρια κατάρτισης- ραπτικής, κηροπλαστικής και ξυλουργικής. Τα παραγόμενα  προϊόντα διατέθηκαν  στην ελεύθερη αγορά δίνοντας  την ευκαιρία στους καταρτιζόμενους να βελτιώσουν τις κοινωνικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Μια από τις σημαντικότερες προσπάθειες της Εστίας για  ένταξη στον εργασιακό χώρο υλοποιήθηκε το 1998 με τη δημιουργία της Υπηρεσίας Επαγγελματικής Αποκατάστασης. Βασικό έργο αποτελούσε η συνολική αρωγή προς άτομα με νοητική υστέρηση για εύρεση και διατήρηση έμμισθης εργασίας ή πρακτικής άσκησης. Παράλληλα, το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και απασχόλησης  συμβάλλει έως σήμερα στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι εκπαιδευόμενοι στην Εστία, στην εξοικείωση τους με το εργασιακό περιβάλλον, στην ένταξη  και κατάρτιση τους ισότιμα στο παραγωγικό σύστημα της χώρας.

Η Εστία έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργασιών με δήμους Νέου Ψυχικού-Φιλοθέης, Χαλανδρίου, Παπάγου, με φορείς  Ίδρυμα Μποδοσάκη, Βρετανικό Συμβούλιο και εταιρείες όπως ΑΒ Βασιλόπουλος, Body Shop, που συντελούν στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και συμπράττουν προς την εξάλειψη του εργασιακού αποκλεισμού. Μέσα στα χρόνια λειτουργίας της Εστίας περισσότεροι  από 40 εκπαιδευόμενοι  έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ή έχουν προσληφθεί.  Παράλληλα, με τη βοήθεια ειδικών, εκπαιδεύονται σε προγράμματα επαγγελματικής αποκατάστασης (supported employment) και υλοποιούν συνεργασίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προετοιμασία και κοινωνική ένταξη στην εργασία.

Share