Προφίλ

Εικόνα στέγης

Τι είναι η Εστία

Στην καρδιά του Νέου Ψυχικού, στην οδό Σόνιας Νικολακοπούλου, βρίσκεται η Εστία, ένα «σχολείο» διαφορετικό από όλα τ’ άλλα.

Από το 1982, η «Εστία» δεν εκπαιδεύει απλά μαθητές αλλά φροντίζει ολιστικά και εφ’ όρου ζωής ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους με νοητική υστέρηση. Με τα εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης εκπαιδεύει κάθε χρόνο πάνω από 80 παιδιά με νοητική υστέρηση να αναπτύξουν διάφορες δεξιότητες. Με την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης και την οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων, επιτυγχάνει την ισότιμη συμμετοχή των ανθρώπων της στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Σε συνεργασία με εταιρείες που έχουν αναπτύξει εταιρική κοινωνική ευθύνη, τοποθετεί τους νέους σε θέσεις εργασίας και τους υποστηρίζει μέσα από ειδική Υπηρεσία.

Παράλληλα, η «Εστία» προχώρησε στην ανέγερση ενός δικτύου Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για να προσφέρει μια ασφαλή και αξιοπρεπή στέγαση στα παιδιά της και μια ανάσα στους γονείς αυτών. Λειτουργεί ήδη τρεις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

 

Η Εστία διοικείται από 7μελές ΔΣ, απασχολεί 45 εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων (επιστημονικό, εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό) και υποστηρίζεται από ένα δίκτυο 200 εθελοντών κάθε χρόνο.

Σήμα εστίας
Share