Δράσεις

παιδί δίπλα από λεωφορείο στέγης

Το πολυδιάστατο και πολυετές έργο της Εστίας δεν θα μπορούσε να περιοριστεί στους τοίχους των κτηρίων της οδού Σόνιας Νικολακοπούλου. Για την Εστία και τους ανθρώπους της, σημαντικότατο ρόλο παίζει η προετοιμασία, η εκπαίδευση και κυρίως η ευαισθητοποίηση ολόκληρης της κοινωνίας έτσι ώστε να επιτευχθεί αμοιβαίος σεβασμός, αλληλοκατανόηση και αλληλοϋποστήριξη.

 

Για να το επιτύχει, η Εστία υλοποιεί κάθε χρόνο δράσεις και προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους και σχεδιάζει ανοικτές εκδηλώσεις με την ενίσχυση και συνεργασία διαφόρων εταιρειών, τοπικών παραγόντων ή άλλων κοινωφελών ιδρυμάτων.

Share