Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Η Εστία λειτουργεί, από την δεκαετία του 1980, κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης που σκοπό έχει την ενδυνάμωση των προεπαγγελματικών και επαγγελματικών ικανοτήτων των ατόμων με νοητική υστέρηση αλλά και την προώθηση τους στην αγορά εργασίας. Το κέντρο, αξιοποιώντας εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, υλοποίησε πλήθος σχεδίων επαγγελματικής κατάρτισης και μάλιστα κάποια από αυτά αποτέλεσαν καλές πρακτικές για την χώρα μας (Γ΄ΚΠΣ).

 

Το 1998, αδειοδοτήθηκε ως Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΕΚΕΠΙΣ και μέσω ευρωπαϊκών πόρων διαμόρφωσε ένα σύγχρονο κέντρο εκπαίδευσης πλήρως εξοπλισμένο και στελεχωμένο με επιστημονικό προσωπικό, πιστοποιημένο στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και των συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών. Το 2015, το κέντρο μετεξελίχθηκε σε Κέντρο Δια βίου Μάθησης 2, πιστοποιημένο αρχικά από τον ΕΟΠΠΕΠ και πρόσφατα από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Συμπληρώνοντας μια εικοσαετία λειτουργίας, προχωρούμε στην υλοποίηση μιας σειράς εκπαιδευτικών σχεδίων που πέρα από την υποστήριξη ατόμων με νοητική υστέρηση, προσφέρουν εξειδικευμένη και επικαιροποιημένη γνώση σε επαγγελματίες και ειδικούς του χώρου της κοινωνικής φροντίδας.

Share