Δωρεές / Χορηγίες

#donatelove
  • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
   1. EUROBANK
    Αρ.Λογ.0026.0016.11.0101917506
    ΙΒΑΝ: GR87 0260 0160 0001 1010 1917 506
   2. ΕΘΝΙΚΗ / ΕΤΕ
    Αρ. Λογ. 100/296058-38
    BIC ETHNGRAA
    IBAN GR48 0110 1000 0000 1002 9605 838
   3. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
    Αρ. Λογ. 5055025602037
    BIC PIRBGRAA
    IBAN GR31 0172 0550 0050 5502 5602 037

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία, επιβεβαίωση της δωρεάς σας και λήψης στοιχείων απόδειξης, επικοινωνήστε
στο Λογιστήριο της Εστίας, τηλ. 2106713149, ώρες 8.00-16.00.