Διοικητικό Συμβούλιο

Φοτογραφία Διοικητικού Συμβουλίου

Τηρουμένης κάθε καταστατικής διαδικασίας, ομόφωνα και με πλήρη επίγνωση των συμφερόντων του Σωματείου, τα αξιώματα του Δ.Σ. κατανέμονται ως ακολούθως:

Ευφημία Προκοπάκη                               Πρόεδρος

Χρήστος Καρατζιάς                                  Αντιπρόεδρος

Βικτωρία Γκότση                                       Γενικός Γραμματέας

Άννα Κλαμπάνη                                         Ειδικός Γραμματέας

Χρυσάνθη Αλιγιζάκη-Αλεβιζάκη          Ταμίας

Σούζαν-Μαρία Γκαρνέτ                           Αναπληρωτής Ταμίας

Ψαράκη Ροζάνα                                        Μέλος

Το νέο Δ.Σ ανέλαβε τα καθήκοντα του από την 17/2/2019 και έχει τριετή θητεία.

Οργανόγραμμα – Προσωπικό

Διοικητικό συμβούλιο
Share