Επίτιμη Πρόεδρος – Ευφημία Προκοπάκη

Διοικητικό Συμβούλιο

Τηρουμένης κάθε καταστατικής διαδικασίας, ομόφωνα και με πλήρη επίγνωση των συμφερόντων του Σωματείου, τα αξιώματα του Δ.Σ. κατανέμονται ως ακολούθως:

 

Γκότση Βικτωρία –  Πρόεδρος
Αλιγιζάκη-Αλεβιζάκη Χρυσάνθη – Αντιπρόεδρος
Κλαμπάνη Άννα –  Γενική Γραμματέας
Κουρή Ελένη – Ειδικός Γραμματέας
Μπριόλα Αλίκη – Ταμίας
Ψαράκη Ροζάννα – Αναπληρωτής Ταμίας
Γκαρνέττ Σούζαν-Μαρία – Μέλος

 

Το νέο Δ.Σ ανέλαβε τα καθήκοντα του από την 29/03/2024.

Φοτογραφία Διοικητικού Συμβουλίου

Τηρουμένης κάθε καταστατικής διαδικασίας, ομόφωνα και με πλήρη επίγνωση των συμφερόντων του Σωματείου, τα αξιώματα του Δ.Σ. κατανέμονται ως ακολούθως:

Το νέο Δ.Σ ανέλαβε τα καθήκοντα του από την 21/03/2022 και έχει τριετή θητεία.

Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα
Διοικητικό συμβούλιο
Οργανόγραμμα
Share