Εθνικά & Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

1984-1994: Προγράμματα κατάρτισης – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

1996-1999: Στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «Απασχόληση» – Άξονας HORIZON, δύο προγράμματα με τίτλο ΕΡΓΑΝΗ-ΑΘΗΝΑ & ΕΡΓΑΝΗ-ΑΘΗΝΑ ΙΙ

1996-2000:«Καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας». Ολοκληρωμένα προγράμματα προκατάρτισης, κατάρτισης, συνοδευτικών υπηρεσιών και ενεργειών προώθησης στην απασχόληση.

2003: Υλοποίηση έργου ως ανάδοχος φορέας, με τον διακριτικό τίτλο  «Στέρξις»

Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ , Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.4 – Δημιουργία προϋποθέσεων για την σχολική ενσωμάτωση, την αποτελεσματικότερη εκπαίδευση & την κοινωνική αποδοχή, νοητικά υστερούντων ατόμων.

2005-2008: Συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Market on Wheels» για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ», στα πλαίσια της Κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL, ΑΞΟΝΑΣ 2, Μέτρο 2.1

2006-2008: Σύμπραξη στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ» με διακριτικό τίτλο «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» το οποίο υλοποιεί το ΤΕΙ Αθήνας

2006-2008: Yλοποιήθηκαν 6 σχέδια, στα πλαίσια του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ   ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ & ΠΡΩΗΝ ΧΡΗΣΤΕΣ ΟΥΣΙΩΝ)», συνολικής διάρκειας 500 ωρών, με 200 ώρες θεωρητική κατάρτιση & 300 ώρες πρακτική άσκηση.

2008: Υλοποίηση έργου με τον διακριτικό τίτλο « + ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ »     Άτομο με νοητική υστέρηση και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.   «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ)»  Β΄ ΚΥΚΛΟΣ

2013: Ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ). Υλοποιήθηκαν 8 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 3.200 ωρών, εκ των οποίων οι 960 ώρες αφορούσαν στη θεωρητική κατάρτιση και οι 2.240 την πρακτική άσκηση.

2013: Υλοποίηση του έργου ΣΥΔ ΚΑΡΜΕΝ. Λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΚΑΡΜΕΝ δυναμικότητας 6 ατόμων με νοητική υστέρηση.

2013: Υλοποίηση του έργου ΣΥΔ ΗΛΙΑΝΘΗ. Λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΗΛΙΑΝΘΗ δυναμικότητας 4 ατόμων με νοητική υστέρηση.

2013: Υλοποίηση του έργου Νέα Είσοδος – Ανελκυστήρας ΣΥΔ ΗΛΙΑΝΘΗ. Κατασκευή ανεξάρτητης εισόδου και ανελκυστήρα για την ΣΥΔ ΗΛΙΑΝΘΗ.

Σήμερα, η Εστία, στα πλαίσια του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020, «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» υλοποιεί πρόγραμμα με τίτλο «ΕΣΤΙΑ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» (κωδ ΟΠΣ  5001568).

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε 39 ενήλικα άτομα με νοητική υστέρηση για 3 χρόνια (από 01-10-2017 έως 30-09-2020). Οι υπηρεσίες παρέχονται από το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΝΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑ» στις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις του, επί της οδού Σόνιας Νικολακοπούλου 13, στο Νέο Ψυχικό από εξειδικευμένο προσωπικό, με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ωφελουμένων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, τη δημιουργική απασχόληση και ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους και την κοινωνική τους ένταξη.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν:

 • Τη μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, με μεταφορικό μέσο του δικαιούχου.
 • Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα).
 • Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες και άλλα), βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου.
 • Την παροχή ατομικής ή/και ομαδικής άσκησης.
 • Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής.
 • Τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους.
 • Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης.

Στα πλαίσια του προγράμματος υλοποιούνται δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τα υπό ίδρυση Κέντρα Κοινότητας, άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα), με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

Επιπρόσθετα, η Εστία υλοποιεί τα τελευταία χρόνια, «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» που χρηματοδοτεί η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.

Κύρια χαρακτηριστικά των προγραμμάτων είναι η ασφαλής διεξαγωγή των δραστηριοτήτων για όλους τους συμμετέχοντες, καθώς και η καθολική συμμετοχή τους σε όλες τις δράσεις ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και βαθμού νοητικής αναπηρίας, στηριζόμενοι πάντα στις βασικές αρχές της προπονητικής. Βασική προϋπόθεση στην υλοποίηση όλων των δράσεων είναι ο σωστός σχεδιασμός των καθημερινών προπονητικών προγραμμάτων άθλησης, προσαρμοσμένος στις ατομικές ανάγκες κάθε συμμετέχοντα με σεβασμό στην αρχή της προοδευτικότητας. Τέλος εκτός από το παιδαγωγικό-εκπαιδευτικό κομμάτι, κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί και η ατομική βελτίωση των επιδόσεων και των ποσοστών φυσικής κατάστασης των συμμετεχόντων. Οι υπηρεσίες παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπικό (Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής).

Το φετινό πρόγραμμα αφορούσε 72 ενήλικα άτομα με νοητική υστέρηση, άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 18-50 ετών, (χωρισμένα σε ομάδες), είχε διάρκεια 32 εβδομάδες (υλοποιήθηκε από 01/10/2017 έως 31/05/2018) και περιελάμβανε τις εξής δραστηριότητες:

 • ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ)
 • ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ (στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ)
 • HIKING- ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ (στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ΟΡΟΥΣ ΥΜΗΤTΟΥ)

Παρακάτω περιγράφονται οι επιμέρους στόχοι κάθε δραστηριότητας:

 1. Πρόγραμμα ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ:
  • Βελτίωση της φυσικής κατάστασης – Βελτίωση της Ισορροπίας
  • Βελτίωση της λειτουργίας του κάρδιο-αναπνευστικού συστήματος και του μυϊκού συστήματος των κάτω άκρων
  • Διαμόρφωση περιβαλλοντολογικής συνείδησης
  • Ενδυνάμωση των διαπροσωπικών σχέσεων – Ψυχαγωγία
  • Κοινωνική ευαισθητοποίηση – Συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις
 2. Πρόγραμμα ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
  • Βελτίωση της φυσικής κατάστασης (αντοχή- δύναμη- ευκαμψία)
  • Βελτίωση της λειτουργίας του καρδιακού, κυκλοφορικού & αναπνευστικού συστήματος
  • Καταπολέμηση αδυναμιών στήριξης και στάσης της σπονδυλικής στήλης, του αυχένα και του ισχίου
  • Αύξηση της άμυνας του οργανισμού
  • Ενεργοποίηση του μεταβολισμού καύσης θερμίδων
  • Καταπολέμηση του άσθματος
  • Καταπολέμηση άγχους και προσφορά θετικής ενέργειας
 3. Πρόγραμμα HIKING- ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ
  • Βελτίωση της φυσικής κατάστασης
  • Βελτίωση της λειτουργίας του αναπνευστικού, καρδιακού, κυκλοφορικού και μυϊκού συστήματος
  • Βελτίωση λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος
  • Ενεργοποίηση του μεταβολισμού καύσης θερμίδων
  • Βελτίωση κινητικού συντονισμού
  • Αποφυγή οστεοπόρωσης
  • Ψυχαγωγία – Καταπολέμηση άγχους και προσφορά θετικής ενέργειας
  • Ενδυνάμωση διαπροσωπικών σχέσεων
  • Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

pepa
espa

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Share