Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Παιδιά σε χιονισμένο βουνό

Είναι δεδομένη η καταξίωση και η δικτύωση της Εστίας σε διεθνές επίπεδο. Έχοντας υλοποιήσει ως συντονιστής φορέας ή με συμμετοχή ως εταίρος,  περισσότερα από 30 Ευρωπαϊκά και διεθνή  σχέδια την τελευταία εικοσαετία, παραμένει ηγετικός στέλεχος στην ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων και στην προώθηση της δικτύωσης. Η Εστία ως μέλος του «European Association of Service providers for Persons with Disabilities» (EASPD) για περισσότερα από 15 έτη, συνιστά στρατηγικό εταίρο στην Ελλάδα και διοργανωτή δράσεων εξάπλωσης του δικτύου. Επίσης είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Caravan 2000», το οποίο δραστηριοποιείται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της συμμετοχής νέων με νοητική υστέρηση. Η διεθνής μας σύνδεση επεκτείνεται ακόμη σε μια σειρά δικτύων, των οποίων αποτελούμε μέλος για πολλά χρόνια ή συνεργαζόμαστε στα πλαίσια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αναφέρουμε ενδεικτικά ARFIE, Youth for Europe, ENIL, FEANTSA κ.α.

 

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Νεολαία και του κατοπινού ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ, η Εστία διοργάνωσε:

2000: Νέοι με Νοητική Υστέρηση στα Ανατολικά  σύνορα της Ευρώπης (Κάλυμνος)

2003: «Η φλόγα που ενώνει το κόσμο μας»-Ευρωπαϊκή συνάντηση νέων με καλλιτεχνικά δρώμενα και τελικό “προϊόν” την τελετή αφής της φλόγας των παγκόσμιων αγώνων Special Olympics.

2004: ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ- Ευρωμεσογειακή συνάντηση νέων με θέμα τα ολυμπιακά ιδεώδη και τη συσχέτιση των αρχαίων και των σύγχρονων ολυμπιακών αγώνων.

2004: ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ- Πρωτοβουλία νέων, έκδοση μηνιαίου ενημερωτικού εντύπου σε μορφή Easy to Read.

2006: ΦΩΤΟΕΥΚΑΙΡΙΕΣ- Ευρωπαϊκός διαγωνισμός φωτογραφίας με 700 συμμετοχές από 14 κράτη.

2007: BOWLERS- Διακρατική πρωτοβουλία νέων με θέμα το bowling και τη χρήση του αθλητισμού ως εκπαιδευτικό εργαλείο.

4/9/2009 – 11/9/2009: OUR FREETIME- Ανταλλαγή νέων  στην Αγγλία στα πλαίσια του προγράμματος ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ.

17/9/2009 – 25/9/2009: “New ways of job training in Europe for handicapped people.”  Ανταλλαγή νέων  στην Γερμανία στα πλαίσια του προγράμματος ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ.

23-30/10/2011: «Μαζί είμαστε πιο δυνατοί»-Τα ανθρώπινα δικαιώματα των νέων με αναπηρία- Ανταλλαγή νέων στην Μαδρίτη στα πλαίσια του προγράμματος ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ.

26-31/3/2012: «Our rights to Social Inclusion» –  διακρατικό σεμινάριο νεολαίας στην Στοκχόλμη  στα πλαίσια του προγράμματος ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ.

2012: Μετάβαση στην ενηλικίωση- Εκπαιδευτική Σύμπραξη στα πλαίσια του προγράμματος ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ  GRUNDTVIG

2013: IT’S YOUR GREEN EUROPEAN  CITIZEN’S RIGHT  – Περιβάλλον, Εργασία και Εκπαίδευση ως ανθρώπινο δικαίωμα- διακρατικό πρόγραμμα κατάρτισης  στα πλαίσια του προγράμματος ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ.

2014: Ημερολόγια ανέργων- Εθνική Πρωτοβουλία Νέων στα πλαίσια του προγράμματος ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ.

2013: Step By Step-Side By Side- Διακρατική Πρωτοβουλία Νέων – ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ

2014: ELLA-A European Lifelong Learning Academy – An Education Offensive For People With Disabilities- Grundtvig Multilateral networks

2017: STELLA – Staff’s European Lifelong Learning Academy – Erasmus+ KA2

2018: IE+: Promoting positive attitudes and evidence-based policy for inclusive education – Erasmus+ KA3

2022 – 2024: Inclu-ageing – Training of family members and guardians for inclusion of ageing adults with disabilities – Erasmus+ KA2

2023: Green Chain – Erasmus+ KA1

2023  – 2026: PR.I.M.E. – PRomoting Inclusive Mobility Experiences – Erasmus+ KA2

2023 – 2026: GINA – Green INclusive Academy – Erasmus+ KA2

Share