Μπορείτε να γίνετε μέλος του Συλλόγου Φίλων της Εστίας «Μήνυμα Αγάπης» που λειτουργεί από το 2015. Σκοπός του Συλλόγου είναι η καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποστήριξη του έργου της Εστίας.

Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με:

  • την έκδοση βιβλίων, ενημερωτικών φυλλαδίων, δημοσιεύσεων, φωτογραφιών, ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού.
  • Την επαφή και ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και εμπειριών με εταιρείες, φορείς, ιδρύματα τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού.
  • Τη συμμετοχή του Συλλόγου σε Εθνικά ή/και Διευρωπαϊκά ή Διεθνή δίκτυα με τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς με τον Σύλλογο.
  • Την διοργάνωση αθλητικών (αγώνες φιλανθρωπικού χαρακτήρα), πολιτιστικών εκδηλώσεων (bazaars, συναυλίες, γεύματα), εκδρομών και ημερίδων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
  • Την εξεύρεση χορηγών, ευεργετών ή δωρητών για την οικονομική ενίσχυση της Εστίας.

 

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο.

σήμα Μήνυμα Αγάπης
Share