Προκήρυξη (1) μιας θέσης Υπευθύνου/ης Mηχανογράφησης

Προκήρυξη (1) θέσης Οδηγού

H ΕΣΤΙΑ προκηρύσσει την πρόσληψη (1) μιας θέσης  Επαγγελματία Οδηγού για την μεταφορά ωφελούμενων με σχολικό  και καλεί τα ενδιαφερόμενα άτομα που πληρούν τα κριτήρια να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα.

Απαραίτητα προσόντα:

 

  • Δίπλωμα Δ΄ κατηγορίας.
  • ΠΕΙ (Πιστοποίηση Επαγγελματικής ικανότητας).
  • Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου.
  • Επαγγελματική εμπειρία σε παρεμφερές αντικείμενο.

 

Ο/η κάθε υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στην ΕΣΤΙΑ πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του/της Οδηγού θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της ΕΣΤΙΑ. Τα βιογραφικά των υποψηφίων που θα επιλεγούν από τα μέλη της επιτροπής, θα κληθούν σε συνέντευξη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων ορίζεται η Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023.

Τα βιογραφικά σημειώματα θα αποστέλλονται στο email: jobs@eseepa.gr με τίτλο: «Υποβολή βιογραφικού για τη θέση Οδηγού». H αίτηση θα αντιμετωπιστεί με εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτικότητα. Η επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψηφίους οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.Share