Προκήρυξη (1) μιας θέσης Υπευθύνου/ης Mηχανογράφησης

Προκήρυξη (2) δύο θέσεων Υπευθύνου/ης ΣΥΔ

H ΕΣΤΙΑ προκηρύσσει 2 θέσεις Υπευθύνου/ης Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και καλεί τα ενδιαφερόμενα άτομα που πληρούν τα κριτήρια να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα.

Ο/Η  Υπεύθυνος/η ΣΥΔ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του/της αναλαμβάνει:

 • Τη συνολική διαχείριση και λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.
 • Τον συντονισμό και εποπτεία των εργασιών του προσωπικού υποστήριξης της ΣΥΔ.
 • Έχει την ευθύνη της υποστήριξης των ενοίκων και των οικογενειών τους και μεριμνά για τη παροχή ιατρικής φροντίδας στους ενοίκους, εφόσον προκύψει.
 • Συνεργάζεται με τη διοίκηση, τη διεύθυνση ΣΥΔ, το προσωπικό της ΣΥΔ καθώς και με τις οικογένειες των ενοίκων.
 • Έχει την ευθύνη τήρησης όλων των αρχείων της ΣΥΔ.
 • Συνοδεύει τους ενοίκους σε εξόδους και εκδρομές.
 • Συνεργάζεται με την τοπική κοινότητα για δράσεις και προγράμματα.

Ο/Η Υπεύθυνος/η ΣΥΔ εργάζεται με πλήρη απασχόληση, πενθήμερο και ωράριο 12μμ-8μμ.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανθρωπιστικών/ Κοινωνικών Επιστημών.
 • Αποδεδειγμένες δεξιότητες και γνώσεις στην νοητική αναπηρία.
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικών και αγγλικών σε προφορικό και γραπτό επίπεδο.
 • Απαραίτητη γνώση Η/Υ.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε παρεμφερές αντικείμενο (επιθυμητή).

 

Ο/η κάθε υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στην ΕΣΤΙΑ πλήρες βιογραφικό σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή. Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του/της Υπευθύνου ΣΥΔ  θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της ΕΣΤΙΑ. Τα βιογραφικά των υποψηφίων που θα επιλεγούν από τα μέλη της επιτροπής, θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων ορίζεται η 10η Ιουνίου 2023. Τα βιογραφικά σημειώματα θα αποστέλλονται στο email: jobs@eseepa.gr με τίτλο: «Υποβολή βιογραφικού για τη θέση Υπευθύνου ΣΥΔ».

H αίτηση θα αντιμετωπιστεί με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα. Η επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψηφίους οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

 Share