Συνεργασία με «Σύνδεσμο Γονέων Ενηλίκων Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Απόστολος Λουκάς»

Η «Εστία», πάντα ανοικτή σε συνεργασίες και ανταλλαγή γνώσης και τεχνογνωσίας, είχε την τιμή να φιλοξενήσει κατά τις δύο προηγούμενες εβδομάδες (30/9-4/10/2019 και 7-11/10/2019) δύο ομάδες συναδέλφων από το «Σύνδεσμο Γονέων Ενηλίκων Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Απόστολος Λουκάς», από τη Λεμεσό της Κύπρου.

Η συνεργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+ KA104, για Κινητικότητα Προσωπικού Οργανισμών Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Adult Learning), που υλοποιεί ο Κυπριακός φορέας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, οι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους χώρους, το προσωπικό και τους ωφελούμενους του φορέα μας, ενώ γίναν και παρουσιάσεις από το σύνολο των τμημάτων του φορέα μας.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν και επισκέψεις στο σύνολο των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) που λειτουργεί η «Εστία», κατά τις οποίες συναντήθηκαν με τους ενοίκους και το προσωπικό και ενημερώθηκαν για την καθημερινότητα και τις διαδικασίες λειτουργίας.

Θα θέλαμε, επίσης, να ευχαριστήσουμε για τη βοήθεια και τη συνεργασία τους την κα Κατσούδα Καίτη και τον κ. Σφυρίδη Γιάννη, από το Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», για την ενημέρωση που παρείχαν σε  θέματα υποστηριζόμενης εργασίας, και την κα Πεδιαδίτη Δέσποινα και τον κ. Καλοπίση Βασίλη, από «ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ», για την επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε σε ΣΥΔ του φορέα τους.

 Share