Προστασία από τους σεισμούς

Ένα χρήσιμο εγχειρίδιο που απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και περιέχει οδηγίες προστασίας από τους σεισμούς έχει εκδώσει ο Οργανισμός Αντισεισμικής προστασίας με τη συνεργασία μιας σειράς φορέων, μεταξύ των οποίων και η Εστία.

 Το εγχειρίδιο μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε, εδώ:

http://www.oasp.gr/sites/default/files/Egxeiridio_AmeA1.pdfShare