ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ «Κοινωνική ένταξη και προσβασιμότητα στη γειτονιά μου»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαγωνισμός φωτογραφίας

«Κοινωνική ένταξη και προσβασιμότητα στη γειτονιά μου»

Η Εστία – Κέντρο κοινωνικής φροντίδας ατόμων με νοητική υστέρηση, στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτιστικών δράσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων  του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα πραγματοποιήσει διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο «Κοινωνική ένταξη και προσβασιμότητα στη γειτονιά μου».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και άτομα με αναπηρία της ευρύτερης περιοχής του Ψυχικού. Οι φωτογραφίες που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα παρουσιαστούν σε ομαδική έκθεση, ενώ παράλληλα σε ειδική τελετή θα βραβευθούν τις τρείς καλύτερες με έπαθλο τρείς φωτογραφικές μηχανές.

Στόχος του διαγωνισμού είναι:

–              Η ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα αναπηρίας

–              Η ισότιμη συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις της κοινότητας μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης των ατόμων με αναπηρία

–              Η κοινωνικοποίηση των ατόμων με νοητική υστέρηση μέσω της συνεργασίας με άλλους συλλόγους και σχολεία

–              Η δημιουργία θετικών προτύπων για την νοητική υστέρηση

–              Η ενημέρωση του κοινού για το έργο της Εστίας

Στείλτε τις φωτογραφίες σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eseepa.gr με την ένδειξη «Διαγωνισμός Φωτογραφίας» . Εναλλακτικά μπορείτε να τις παραδώσετε ιδιοχείρως στην έδρα της Εστίας, Σόνιας Νικολακοπούλου 13, Ν. Ψυχικό. Ο διαγωνισμός αρχίζει την 10η Οκτωβρίου 2019 και λήγει την 31η Οκτωβρίου 2019.

Θα πραγματοποιηθεί ομαδική έκθεση από 14 Νοεμβρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019 σε χώρο που θα ανακοινωθεί σύντομα. Επιπλέον, σε ειδική τελετή βράβευσης στις 14 Δεκεμβρίου 2019 θα δοθούν τα βραβεία των νικητών και οι τιμητικοί έπαινοι των συμμετεχόντων.

Η Εστία είναι κέντρο κοινωνικής φροντίδας που παρέχει υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, ελευθέρου χρόνου και υποστηριζόμενης διαβίωσης σε άτομα με νοητική υστέρηση. Ιδρύθηκε το 1982, διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία:

Χαραλαμπίδου Σόνια

Τ. 210 6713149

Ε. projects@eseepa.gr

Τους όρους συμμετοχής μπορείτε να τους διαβάσετε εδώShare