Ανακοίνωση Προγράμματος “Άθλησης για Όλους 2018-2019”

 Στα πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος « Άθλησης για Όλους 2018-2019» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η επιτροπή αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων η οποία συνήλθε την 5 Δεκεμβρίου 2018 κατέληξε ότι επικρατέστερη για την θέση, είναι η κα ΤΣΙΜΕΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  με επιλαχούσα την κα ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ. Υποβολή ενστάσεων έως 15 Δεκεμβρίου 2018.Share