Προκήρυξη (1) μιας θέσης Υπευθύνου/ης Προγραμμάτων (Project Manager)

H ΕΣΤΙΑ προκηρύσσει θέση Υπεύθυνου/ης Προγραμμάτων (Project Manager) και καλεί τα ενδιαφερόμενα άτομα που πληρούν τα κριτήρια να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα.

Ο/Η Υπεύθυνος/η Προγραμμάτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του/της αναλαμβάνει:
• Τη συγγραφή, διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων έργων.
• Την παρακολούθηση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου.
• Τη συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό.
• Την αναζήτηση ευκαιριών από διεθνείς μηχανισμούς χρηματοδότησης.

Ο/Η Υπεύθυνος/η Προγραμμάτων εργάζεται με πλήρη απασχόληση, πενθήμερο και πρωινό ωράριο, με έδρα το Νέο Ψυχικό.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών Επιστημών.
• Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο.
• Απαραίτητη γνώση Η/Υ. Εξοικείωση με τη χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης, πληροφοριακών συστημάτων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
• Προϋπηρεσία 5 ετών στη διαχείριση έργων.
• Δυνατότητα μετακίνησης στο εξωτερικό.
• Οργανωτικότητα, υπευθυνότητα, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία και τήρηση αυστηρών προθεσμιών.
• Γνώση του ευρωπαϊκού πλαισίου προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων (επιθυμητή).
• Επαγγελματική εμπειρία στον χώρο της αναπηρίας (επιθυμητή).

Ο/η κάθε υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στην ΕΣΤΙΑ πλήρες βιογραφικό σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή. Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του/της Υπευθύνου Προγραμμάτων θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της ΕΣΤΙΑ.

Τα βιογραφικά των υποψηφίων που θα επιλεγούν από τα μέλη της επιτροπής, θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων ορίζεται η 15η Μαρτίου 2024. Τα βιογραφικά σημειώματα θα αποστέλλονται στο email: jobs@eseepa.gr με τίτλο: «Υποβολή βιογραφικού για τη θέση Υπευθύνου/ης Προγραμμάτων».
H αίτηση θα αντιμετωπιστεί με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα. Η επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψηφίους οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.Share