Επιτυχής στελέχωση Θέσεων “Διοικητικού Διευθυντή/ντριας” και “Υπευθύνου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων”

Σας ανακοινώνουμε ότι οι δύο  θέσεις, “Διοικητικού Διευθυντή/ντριας” και  “Υπευθύνου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων”, έχουν καλυφθεί με επιτυχία.

Οι εξαιρετικοί επαγγελματίες που επιλέχθηκαν για τις θέσεις του Διοικητικού Διευθυντή/ντριας και του Υπεύθυνου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων έχουν την εμπειρία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή ηγεσία και ανάπτυξη του σωματείου μας.

Ευχαριστούμε πολύ όλους τους υποψήφιους για το ενδιαφέρον που έδειξαν ώστε να εργαστούν στην ΕΣΤΙΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ.Share