Προκήρυξη (1) θέσης Νοσηλευτή/τριας ή βοηθός Νοσηλευτή/τριας

H ΕΣΤΙΑ προκηρύσσει την πρόσληψη (1) μιας θεσης Νοσηλευτή/τριας ή βοηθός Νοσηλευτή/τριας μερικής απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών σε προφορικό και γραπτό επίπεδο.

Τα βιογραφικά σημειώματα θα αποστέλλονται στο email: jobs@eseepa.gr με τίτλο: Υποβολή βιογραφικού για τη θέση «Νοσηλευτή/τριας ή βοηθός Νοσηλευτή/τριας».

H αίτηση θα αντιμετωπιστεί με εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτικότητα. Η επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψηφίους οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του Νοσηλευτή/τριας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της ΕΣΤΙΑ. Τα βιογραφικά των υποψηφίων που θα επιλεγούν από τα μέλη της επιτροπής, θα κληθούν σε συνέντευξη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων ορίζεται η 27/10/2023.Share