Προκήρυξη μιας θέσης Εκπαιδευτή.

H ΕΣΤΙΑ προκηρύσσει μία θέση Εκπαιδευτή (ειδικότητας Ψυχολόγου, Κοινωνικού Λειτουργού, Εργοθεραπευτή κτλ.) και καλεί τα ενδιαφερόμενα άτομα που πληρούν τα κριτήρια να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα.
Ο/Η Εκπαιδευτής εργάζεται με πλήρη απασχόληση, πενθήμερο και ωράριο 8πμ – 4μμ, με έδρα το Νέο Ψυχικό. Ο/Η Εκπαιδευτής αναλαμβάνει την εκπαίδευση ομάδας ατόμων με νοητική αναπηρία με στόχο:
• την ανάπτυξη πρακτικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
• τη νοητική ενδυνάμωση
• τη συντήρηση κεκτημένων γνώσεων και δεξιοτήτων
• την υλοποίηση κοινωνικοποιητικών δράσεων

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ
• Εκπαίδευση στην ειδική αγωγή

Επιθυμητά προσόντα
• Επαγγελματική εμπειρία στη νοητική αναπηρία
• Εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία σε ομάδες νοητικής έκπτωσης

Ο/η κάθε υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στην ΕΣΤΙΑ πλήρες βιογραφικό σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή. Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της ΕΣΤΙΑ. Τα βιογραφικά των υποψηφίων που θα επιλεγούν από τα μέλη της επιτροπής, θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων ορίζεται η 3η Αυγούστου 2023. Τα βιογραφικά σημειώματα θα αποστέλλονται στο email: jobs@eseepa.gr με τίτλο: «Υποβολή βιογραφικού για τη θέση Εκπαιδευτή». Έναρξη εργασίας 1/9/2023.
H αίτηση θα αντιμετωπιστεί με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα. Η επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψηφίους οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.Share