Δωρεά 10.210,00 € από την SC Johnson προς την ΕΣΤΙΑ.

Ευχαριστούμε θερμά την SC Johnson για την ευγενική δωρεά ποσού 10.210,00 € που έχει στόχο τη βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα άτομα με νοητική αναπηρία και τις οικογένειες τους.

SCJ Greece supports essential maintenance works in order to improve the safety of ESTIA’s buildings and its services to the community. SCJ Greece is proud to support the quality of life of people with intellectual disability and their families.Share