Προκήρυξη (1) μιας θέσης Υπευθύνου/ης Mηχανογράφησης

Προκήρυξη (1) μιας θέσης Εργοθεραπευτή

Η ΕΣΤΙΑ προκηρύσσει μία θέση Εργοθεραπευτή πλήρους απασχόλησης για το πρωινό πρόγραμμα του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ). Οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι προσόντα:

  • Πτυχίο Εργοθεραπευτή
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Εμπειρία στην ειδική αγωγή με εξειδίκευση σε άτομα με νοητική αναπηρία
  • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και χρήσης υπολογιστή

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων ορίζεται η Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022. Τα βιογραφικά σημειώματα θα αποστέλλονται στο email: jobs@eseepa.gr με τίτλο: «Υποβολή βιογραφικού για τη θέση Εργοθεραπευτή-ΚΔΗΦ».Share