Πρόγραμμα Inclu-ageing ERASMUS+ KA2

Incluageing: TPM Palermo 19-20/9/2022

Πραγματοποιήθηκε στο Παλέρμο της Σικελίας, το διήμερο 19-20/9/2022, με τη συμμετοχή της ομάδας από την ΕΣΤΙΑ, η πρώτη δια ζώσης διακρατική συνάντηση του έργου

Training of family members and guardians for inclusion of ageing adults with disabilities

(Incluageing)

Το Incluageing είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 που στοχεύει στην προώθηση της πραγματικής ένταξης των ηλικιωμένων ενηλίκων με νοητική αναπηρία. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι με νοητική αναπηρία μπορούν να βιώσουν νέες ανάγκες και δυναμικές, που δεν επηρεάζουν μόνο τη ζωή τους, αλλά και τον κοινωνικό τους περίγυρο, όπως για παράδειγμα την οικογένεια και τους νομικούς κηδεμόνες. Αυτό δεν συνδέεται μόνο με τη σχέση μαζί τους, αλλά με τις νέες αλλαγές και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και από τις δύο πλευρές. Στην πραγματικότητα, το να γερνάς είναι ένα πολύπλοκο στάδιο της ζωής, που μπορεί να αποπροσανατολίσει όχι μόνο τους ηλικιωμένους, αλλά και αυτούς που τους φροντίζουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτό το έργο θέλει να αναπτύξει μη τυπικά εκπαιδευτικά εργαλεία για να υποστηρίξει και τους δύο ώστε να ενεργήσουν με ένα ενταξιακό τρόπο, παρέχοντας συγκεκριμένες βασικές δραστηριότητες και καλές πρακτικές.

Στην πραγματικότητα, το έργο στοχεύει να δώσει προσοχή σε διάφορες πτυχές της γήρανσης, όπως ο τρόπος ζωής, οι σωματικές δεξιότητες και η υγεία, οι αγχωτικές καταστάσεις και οι περιορισμοί. Μεγάλη σημασία δίνεται επίσης στα δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης, στην υλοποίηση δράσεων κοινωνικοποίησης και στη σχέση με ομάδες συνομηλίκων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος:

https://incluageing.infoproject.eu/Share