Τελική Εκδήλωση του έργου “Στοπ 🙁 Μου Ανήκει” – SOMA / SAVE THE DATEShare