Τελική Εκδήλωση του έργου “Στοπ ???? Μου Ανήκει” – SOMA / SAVE THE DATEShare