Προκήρυξη (1) μιας θέσης Εργοθεραπευτή

Η ΕΣΤΙΑ προκηρύσσει μία θέση για την πρόσληψη Εργοθεραπευτή για την Υπηρεσία Πρώιμης Παρέμβασης και Συμβουλευτικής και καλεί τα ενδιαφερόμενα άτομα που πληρούν τα κριτήρια να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Εργοθεραπευτή
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Εμπειρία με νήπια και παιδιά έως 6 ετών
  • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και χρήσης υπολογιστή

 

Ο/Η Εργοθεραπευτής/τρια εργάζεται με μερική απασχόληση, απογευματινό ωράριο. Έναρξη εργασίας Οκτώβριος 2022.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων ορίζεται η Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022. Τα βιογραφικά σημειώματα θα αποστέλλονται στο email: jobs@eseepa.gr με τίτλο: «Υποβολή βιογραφικού για τη θέση Εργοθεραπευτή».Share