Συμπληρωματική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης στο πρόγραμμα «Κέντρα διημέρευσης – Ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία» (κωδ. ΟΠΣ 5001568)

Η ΕΣΤΙΑ – Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση, λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης  «ΕΣΤΙΑ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» του Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20014-2020, που υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), (απόφαση ένταξης πράξης: 3966/18-04-2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με κωδ. ΟΠΣ: 5001568) στις εγκαταστάσεις της στο Νέο Ψυχικό (οδός Σόνιας Νικολακοπούλου 13, Τ.Κ. 15451

καλεί

άτομα με ελαφρά και μέση νοητική υστέρηση να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την πλήρωση μιας (1) θέσης  στο πρόγραμμα  «Κέντρα διημέρευσης – Ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία».

Την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την Υπεύθυνη Δήλωση μπορείτε να τα βρείτε παρακάτω:

  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (.docx) / (.pdf)
  • ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (.docx) / (.pdf)
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (.docx) / (.pdf)

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη της πράξης

κα Γαρυφαλλιά Τριανταφύλλου, τηλ: 2106713149, projects@eseepa.grShare