Συμμετοχή στο Ετήσιο Συνέδριο του EASPD στη Κροατία

EASPD Annual ConferenceZagreb 2022

Πάντα ενεργή στη βελτίωση των υπηρεσιών για τους ανθρώπους με αναπηρία, η ΕΣΤΙΑ συμμετείχε στο ετήσιο συνέδριο του EASPD (European Association of Service providers for Persons with Disabilities) με θέμα : «Το μέλλον του δικαιώματος στην εργασία: Ποιος ο ρόλος της κοινωνικής οικονομίας» (The Future of the Right to Work: What Role for the Social Economy), που πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, στις 5-6/5/2022.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της υποστηριζόμενης εργασίας ατόμων με αναπηρία, παρουσιάστηκαν ενδιαφέροντα παραδείγματα πρακτικών που εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και διερευνήθηκε το κατά πόσο οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας μπορούν να προσφέρουν ποιοτικές θέσεις εργασίας στους ανθρώπους με αναπηρία.

Για περισσότερες πληροφορίες www.easpd.eu

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν τα member forums, καθώς και η Γενική Συνέλευση του EASPD, το Σάββατο 7/5/2022.Share