Συγκρότηση νέου ΔΣ σε Σώμα

Κατόπιν αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης της 20/3/2022 και προσκλήσεως του
πλειοψηφίσαντος μέλους, της κας Ευφημίας Προκοπάκη , το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΣΤΙΑ διαμορφώνεται ως εξής:

Ευφημία Προκοπάκη – Πρόεδρος
Βικτωρία Γκότση – Αντιπρόεδρος
Άννα Κλαμπάνη – Γενική Γραμματέας
Αλίκη Μπριόλα – Ειδική Γραμματέας
Χρυσάνθη Αλιγιζάκη – Ταμίας
Ροζάνα Ψαράκη – Μέλος
Ελένη Κουρή – Μέλος

Το νέο ΔΣ αναλαμβάνει τα καθήκοντα του από την 20 η Μαρτίου 2022 και η θητεία του είναι
τριετής.Share