Νέες θέσεις Εργασίας (Ψυχολόγος, Εμψυχωτής, Βοηθός Λογιστής)

Προκήρυξη μιας θέσης Ψυχολόγου

H ΕΣΤΙΑ προκηρύσσει μία θέση για την πρόσληψη Ψυχολόγου για την υπηρεσία Πρώιμης Παρέμβασης και Συμβουλευτικής και καλεί τα ενδιαφερόμενα άτομα που πληρούν τα κριτήρια να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα.
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Ψυχολογίας
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Μετεκπαίδευση στη Συμβουλευτική Ψυχολογία
• Προϋπηρεσία στη συμβουλευτική γονέων και προγράμματα πρώιμης παρέμβασης
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ
• Εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή

Επιθυμητά προσόντα:
• Επαγγελματική εμπειρία στη νοητική αναπηρία (άτομο και οικογένεια)
• Εκπαίδευση και εμπειρία στη χορήγηση αξιολογητικών εργαλείων σε παιδιά (WISC)

Ο/Η Ψυχολόγος εργάζεται με πλήρη απασχόληση, πενθήμερο και ωράριο 10-6μμ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων ορίζεται η Τρίτη 8 Μαρτίου 2022. Τα βιογραφικά σημειώματα θα αποστέλλονται στο email: jobs@eseepa.gr με τίτλο: «Υποβολή βιογραφικού για τη θέση Ψυχολόγου».

Προκήρυξη μιας θέσης Εμψυχωτή

H ΕΣΤΙΑ προκηρύσσει μία θέση για την πρόσληψη Εμψυχωτή για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης που λειτουργεί και καλεί τα ενδιαφερόμενα άτομα που πληρούν τα κριτήρια να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα.
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Μουσικοθεραπείας ή Χοροθεραπείας ή Δραματοθεραπείας
• Εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ

Ο/Η Εμψυχωτής εργάζεται με μερική απασχόληση, πενθήμερο και απογευματινό ωράριο 5-8μμ στις ΣΥΔ στα βόρεια προάστια της Αττικής.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων ορίζεται η Τρίτη 8 Μαρτίου 2022. Τα βιογραφικά σημειώματα θα αποστέλλονται στο email: jobs@eseepa.gr με τίτλο: «Υποβολή βιογραφικού για τη θέση Εμψυχωτή».

Προκήρυξη μιας θέσης βοηθού Λογιστή

H ΕΣΤΙΑ προκηρύσσει μία θέση για την πρόσληψη νέου/νέας Βοηθού Λογιστή και καλεί τα ενδιαφερόμενα άτομα που πληρούν τα κριτήρια να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα.
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Λογιστικής ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ (Μs Office)

Ο/Η βοηθός Λογιστής εργάζεται με μερική απασχόληση, πενθήμερο και πρωινό ωράριο 8-2μμ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων ορίζεται η Τρίτη 8 Μαρτίου 2022. Τα βιογραφικά σημειώματα θα αποστέλλονται στο email: accounting@eseepa.gr με τίτλο: «Υποβολή βιογραφικού για τη θέση βοηθού Λογιστή».

Η επιλογή και στη συνέχεια οι προσλήψεις θα γίνουν από την αρμόδια επιτροπή της ΕΣΤΙΑ. Τα βιογραφικά των υποψηφίων που θα επιλεγούν από τα μέλη της επιτροπής, θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης με απαραίτητη την προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού.
H αίτηση θα αντιμετωπιστεί με εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτικότητα.
Η επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψηφίους οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων.Share