Δωρεά rapid test από Dyonmed S.A.

🩺 Η ασφάλεια τόσο των ωφελούμενων όσο και του προσωπικού της ΕΣΤΙΑ κατά της COVID-19 παραμένει βασική προτεραιότητά μας. Η ΕΣΤΙΑ, παρά τον καθολικό και πλήρη εμβολιασμό των ανθρώπων της, συνεχίζει με εβδομαδιαίους ελέγχους (rapid test) για την έγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη πιθανής μετάδοσης.

👏 Στην προσπάθεια αυτή, ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Dyonmed S.A. για την ευγενική δωρεά 200 rapid test με στόχο την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας περιόδου.Share