Δωρεά rapid test από Dyonmed S.A.

???? Η ασφάλεια τόσο των ωφελούμενων όσο και του προσωπικού της ΕΣΤΙΑ κατά της COVID-19 παραμένει βασική προτεραιότητά μας. Η ΕΣΤΙΑ, παρά τον καθολικό και πλήρη εμβολιασμό των ανθρώπων της, συνεχίζει με εβδομαδιαίους ελέγχους (rapid test) για την έγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη πιθανής μετάδοσης.

???? Στην προσπάθεια αυτή, ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Dyonmed S.A. για την ευγενική δωρεά 200 rapid test με στόχο την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας περιόδου.Share