Δωρεά 14.400,00 € από την SC Johnson

Ευχαριστούμε θερμά την SC Johnson για την ευγενική δωρεά ποσού 14.400,00 € που έχει στόχο τον εξοπλισμό των νέων γραφείων της ΕΣΤΙΑ, στο κέντρο της Αθήνας. Με την υποστήριξη της SC Johnson, η ΕΣΤΙΑ θα δημιουργήσει νέες υπηρεσίες συμβουλευτικής και πρώιμης παρέμβασης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

Thanks SC Johnson. The company has given us a 14.400,00 € grant for the equipment of new offices of ESTIA in the center of Athens. With SCJs support, ESTIA will provide new services (consulting/early intervention) in order to improve the quality of life of people with intellectual disability and their families.

 Share