25 Χρόνια EASPD – Ετήσιο Συνέδριο στις Βρυξέλλες

Τα 25 χρόνια λειτουργίας και αδιάλειπτης προσφοράς της EASPD, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φορέων παροχής υπηρεσιών σε ανθρώπους με αναπηρία, γιορτάστηκαν στις Βρυξέλλες, από τις 12 έως τις 15 Οκτωβρίου 2021. Η ΕΣΤΙΑ, με την Πρόεδρο, την Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και τον Υπεύθυνο Προγραμμάτων ήταν εκεί.
‼Εξέχουσα σημασία είχε το ετήσιο συνέδριο με τίτλο ¨Το μέλλον είναι τώρα: Προσωποκεντρική Τεχνολογία για την ενδυνάμωση των ανθρώπων και φορέων με αναπηρία¨ το οποίο έλαβε χώρα στις 13-14 Οκτωβρίου. Το συνέδριο κατέδειξε την ψηφιακή επανάσταση η οποία δεν είναι ένα αποκομμένο φαινόμενο. Η τεχνολογική πρόοδος φαίνεται να επιδρά καθημερινά με διαφορετικούς τρόπους στην κοινωνική φροντίδα και υποστήριξη των φορέων παροχής υπηρεσιών σε ανθρώπους με αναπηρία. Τόσο οι υποστηρικτικές τεχνολογίες που ενδυναμώνουν τον άνθρωπο με αναπηρία όσο και οι τεχνολογίες με κέντρο τον άνθρωπο που επιτρέπουν στους φορείς και το προσωπικό τους να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες οφείλουν να αναπτυχθούν με σωστή στρατηγική και καινοτομία. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν χρέος να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση ακόμη κι αν έχουν διαφορετικούς ρόλους ή καθήκοντα.
Παράλληλα η ομάδα της ΕΣΤΙΑ:
????Έδωσε το παρόν στο workshop για την Αποτελεσματική Επικοινωνία στην μετά COVID-19 εποχή, στα πλαίσια της δικτύωση όλων των επαγγελματιών του τομέα της επικοινωνίας.
????Παρακολούθησε τα workshops για την πορεία των projects ENTELIS+, Β-Wise project, ZeroProject καθώς και DDSkills.
????Έλαβε μέρος στα member-forum των τομέων Arts & Culture, Inclusive Living και Policy Impact.
????Συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15/10.
????Είχε τη χαρά και τιμή, μαζί με τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, να αποχαιρετήσει και να ευχαριστήσει τον Γενικό Γραμματέα Luk Zelderloo για την προσφορά του και να γνωρίσει την νέα Γραμματέα Maya Doneva.
????Τέλος, η ΕΣΤΙΑ συμμετείχε σε όλες τις επίσημες ή άτυπες συζητήσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών, επιτυγχάνοντας μια σημαντική δικτύωση με άλλους φορείς-μέλη του EASPD και η οποία θα αποτελέσει το εφαλτήριο για πιο γόνιμες και δημιουργικές συνεργασίες στο μέλλον.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.easpdconference.eu/


Share