“Μετριάζοντας τους Κινδύνους”

Η πανδημία της COVID-19 έφερε δυσκολίες, δημιούργησε όμως και ευκαιρίες. Μία από αυτές ήταν η γόνιμη συνεργασία μας με τους
Συγχαίρουμε τους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ για την δράση ¨Μετριάζοντας τους Κινδύνους¨
και ευχόμαστε να μας δοθεί σύντομα η δυνατότητα μιας ακόμη συνεργασίας.


Share