Προκήρυξη θέσης Γενικού Διευθυντή

Η ΕΣΤΙΑ αναζητά Γενικό Διευθυντή για την καθημερινή διεύθυνση όλων των Υπηρεσιών της ΕΣΤΙΑΣ με σκοπό την επίτευξη των στόχων της σε επίπεδο οικονομικό, οργανωτικό και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες

 • Πτυχιακός τίτλος ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών, Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δημόσιας Διοίκησης, Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 • Έδρα στην Αθήνα
 • Άριστη γνώση Ελληνικών
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση Microsoft office & διαδικτύου
 • Δυνατότητα ταξιδιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (όποτε οι ανάγκες το απαιτούν)

 

Επιθυμητά επιπρόσθετα προσόντα

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε διοίκηση ΝΠΙΔ, ΜΚΟ, μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Εργασιακή εμπειρία σε φορείς κοινωνικής φροντίδας
 • Πολιτική αντίληψη και γνώση επί των θεμάτων πρόνοιας

 

Εμπειρία

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης διοικητικής εμπειρίας σε επίπεδο οργανωτικό, σχεδιαστικό και ανθρώπινου δυναμικού.
 • Αποδεδειγμένες δεξιότητες σε θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης προγραμμάτων
 • Δυναμικό άτομο και με δυνατότητα να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες
 • Υπεύθυνο άτομο και ικανό να εργαστεί ομαδικά
 • Άνεση στον προφορικό και γραπτό λόγο στα ελληνικά και αγγλικά και άριστη δυνατότητα συγγραφής αναφορών
 • Πολύ καλή επικοινωνιακή δυνατότητα και ικανότητα επιρροής προσώπων σε όλα τα επίπεδα.
 • Δεξιότητες παρουσίασης σε ΜΜΕ

 

Αιτήσεις (συνοδευτική επιστολή και βιογραφικό σημείωμα) μπορούν ν’ αποστέλλονται υπόψη Προέδρου στο email: jobs@eseepa.gr 

Αποδοχή βιογραφικών έως 31/01/2021

Περισσότερες  πληροφορίες για την ΕΣΤΙΑ: www.eseepa.grShare