Ένα Θερμό Ευχαριστώ στη Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα

Ευχαριστούμε θερμά τη Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα και τον chef Jean-Marie Hoffmann για την ευγενική πρωτοβουλία τους να προσφέρουν πρώτες ύλες στα παραγωγικά εργαστήρια και στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης της ΕΣΤΙΑΣ με στόχο την κάλυψη αναγκών σίτισης των ωφελούμενών της.Share