Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων για το ΠΑγΟ ΓΓΑ 2020-2021

Συνήλθε σήμερα 9 Νοεμβρίου 2020 στα γραφεία της «ΕΣΤΙΑ» η επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων με σκοπό την πλήρωση θέσεως Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) 2020-2021».

Αφού προσμέτρησε  τα μόρια και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις σχετικές αποφάσεις της ΓΓΑ, καταλήγει ότι για την συγκεκριμένη θέση πρώτος στην κατάταξη είναι ο κος Τσιόκος Ιωάννης με πρώτη επιλαχούσα την κα Μακρή Ιωάννα και δεύτερο επιλαχόντα τον κο Σιρμπόπουλο Ιωάννη.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων έως τις 23/11/2020.Share