ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

H ΕΣΤΙΑ  ανακοινώνει την πρόσληψη ΕΝΟΣ (1) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2020-2021

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώShare