ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ISO 9001:2015

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, το εκπαιδευτικό σεμινάριο ISO 9001:2015 Εσωτερικού Επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (16 ωρών -02 ημέρες) ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Το σεμινάριο υλοποιήθηκε, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, από την TUV HELLAS (TUV NORD) στις εγκαταστάσεις της ΕΣΤΙΑΣ. Τα στελέχη τα οποία παρακολούθησαν τις εργασίες του σεμιναρίου, θα μπορούν να εφαρμόζουν, να επιθεωρούν και να βελτιώνουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του φορέα.Share