Η ΕΣΤΙΑ παρούσα στο σεμινάριο «Αποτελεσματική Επικοινωνία την περίοδο της κρίσης» που διοργάνωσε το EASPD.

Την Τρίτη 9 Ιουνίου στις 10.30πμ η ΕΣΤΙΑ συμμετείχε στο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργάνωσε το EASPD με θέμα Effective Communication in times of crisis-Αποτελεσματική Επικοινωνία την περίοδο της κρίσης.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν περίπου 20 υπεύθυνοι επικοινωνίας από φορείς-μέλη του EASPD και παρουσιάστηκαν στρατηγικές επικοινωνίας και τρόποι ευαισθητοποίησης που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19. Πιο συγκεκριμένα μοιράστηκαν εμπειρίες από τον Plena Inclusion στην Ισπανία (José Corretjé), τον Disability Federation (Clare Cronin) στην Ιρλανδία και τον FAIDD (Raisa Rintamaki) στην Φιλανδία.

Στην προσπάθεια ενδυνάμωσης της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, το EASPD προωθεί hashtags: #IAmAnEssentialWorker, #SocialServicesAreEssentialServices, #WeAreEssentialServices

Γραφείο Δημοσίων ΣχέσεωνShare