Δελτίο τύπου για σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία

Η ΕΣΤΙΑ ανταποκρινόμενη άμεσα στην ανάγκη εφαρμογής των κατάλληλων μέσων για την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων και των οικογενειών τους λόγω της πανδημίας, εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εξ αποστάσεως επικοινωνίας / υποστήριξης (με σύγχρονες και ασύγχρονες μεθόδους) μέσω ψηφιακών εργαλείων και καινοτόμων μεθόδων.

Μέσω της σύγχρονης τηλεδιάσκεψης, η διαδικασία της επικοινωνίας και υποστήριξης με τους ωφελούμενους και το οικογενειακό τους περιβάλλον πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο. Το κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό της ΕΣΤΙΑΣ,  σε ζωντανή σύνδεση με τους ωφελούμενους, παραδίδει διαδραστικές δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης, εκπαίδευσης  και ψυχαγωγίας. Παράλληλα η επιστημονική ομάδα της ΕΣΤΙΑΣ παρέχει οδηγίες και συμβουλές σε θέματα διαχείρισης καθώς και ψυχολογικής υποστήριξης σε κάθε ενδιαφερόμενο γονέα και κηδεμόνα.

Επιπλέον, για τους σκοπούς της ασύγχρονης επικοινωνίας, η ΕΣΤΙΑ σχεδίασε και υλοποίησε μια καινοτόμο διαδικτυακή πύλη (portal) η οποία προσφέρει  μεγάλο εύρος περιεχομένου και θεματολογία που καλύπτει αρκετές περιοχές ενδιαφέροντος των ωφελούμενων. Η διαδικτυακή πύλη παρέχει καθημερινά υλικό σχεδιασμένο για τον ωφελούμενο (νέα, ανακοινώσεις, παρουσιάσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, video κ.λ.π) και είναι εύκολα προσβάσιμη για όλους.

Συνεχίζουμε την εξ αποστάσεως εργασία με γνώμονα πάντα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και καινοτόμων δράσεων για το άτομο με νοητική υστέρηση και το οικογενειακό του περιβάλλον.

Μαρία Ζαμπέρτση
Κοινωνική Λειτουργός – Ειδική Παιδαγωγός

 Share