“Εύκολες σχέσεις με δύσκολους ανθρώπους, ή αλλιώς Τοξικές σχέσεις”

Ένα πολύ ενδιαφέρον και διαδραστικό εκπαιδευτικό σεμινάριο παρακολούθησαν οι εργαζόμενοι της “Εστία” την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου με εισηγήτρια την Ειρήνη Σακελλαράκη, Πολιτικό Επιστήμονα & Σύμβουλο Επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα είχε στόχο την ενδυνάμωση των ατόμων προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα των σχέσεων τους στην καθημερινότητα τους σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.Share