Ανακοίνωση Πίνακα κατάταξης υποψηφίων για το ΠΑγΟ ΓΓΑ 2019-2020

Στα πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος « Άθλησης για Όλους 2019-2020» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η επιτροπή αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων η οποία συνήλθε την 5 Νοεμβρίου 2019 κατέληξε ότι πρώτη στην κατάταξη είναι η κα Τσιμενή Γεωργία με επιλαχών τον  κο Τσιώκο Ιωάννη.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων έως τις 20/11/2019.Share