Επίσκεψη στο Ταχυδρομείο

Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου οι εκπαιδευόμενοι του εργαστηρίου ειδών δώρων έστειλαν τα γράμματα τους στους φίλους και συγγενείς τους. Η συγκεκριμένη δράση αφορούσε την εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες του δήμου μας.Share