Στελέχωση με εθελοντές των ΜΚΟ στήριξης ΑΜΝΥ

Μια έρευνα σχετική με τη στελέχωση με εθελοντές, των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην δια βίου εκπαίδευση ατόμων με νοητική υστέρηση, μπορείτε να βρείτε εδώ:

volunteers_researchShare