Οδηγός καλής πρακτικής στην ανάπτυξη προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης

Ένας οδηγός καλής πρακτικής στην ανάπτυξη προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης για νέους με αναπηρία βρίσκεται παρακάτω:

Οδηγός καλής πρακτικής στην ανάπτυξη προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσηςShare