Οδηγός Δικαιωμάτων

Ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκπαίδευση των ατόμων με νοητική υστέρηση παρήχθη σε πρωτοβουλία μας του 2010. Μπορείτε να το κατεβάσετε έδωσε μορφή PDF:

ΤkitworkShare