Ανάγκες αυτονόμησης ατόμων με νοητική υστέρηση

 Τα αποτελέσματα ενός ερευνητικού σχεδίου που υλοποιήθηκε από την ΕΣΤΙΑ και το Ειδικό Εργαστήρι ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (2010).

Αποτελέσματα εδώShare