Στο πλαίσιο του έργου που υλοποιεί ο φορέας μας με τίτλο:

«ΕΣΤΙΑ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ»

κωδ. ΟΠΣ 5001568

Α ΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) : “ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ” του Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014 – 2020

δημοσιεύουμε την ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ της πράξης

καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο 18μηνο υλοποίησης του προγράμματος.

ΕΣΠΑShare