Συμμετοχή της Εστίας στις αθλητικές δράσεις της Ελληνογαλλικής σχολής Ουρσουλίνες

Στις 23 Μαΐου εκπαιδευόμενοι της Εστίας συμμετείχαν στις αθλητικές δράσεις της Ελληνογαλλικής σχολής Ουρσουλίνες. Πιο συγκεκριμένα,  αθλητές της Εστίας  έδειξαν στους μαθητές του Γυμνασίου τις βασικές αρχές του αθλήματος Bocce, τους κανόνες παιχνιδιού και στη συνέχεια συναγωνίστηκαν  σε μικτές ομάδες.  Η εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία, τόσο στους εκπαιδευόμενους όσο και τους μαθητές , να ενισχύσουν την έννοια της ομαδικότητας και συνεργασίας, να συναναστραφούν και ανταλλάξουν εμπειρίες σε θέματα άθλησης και να  προάγουν την έννοια της ένταξης.

εικόνα 1εικόνα 2εικόνα 3εικόνα 4

ΕΣΠΑShare