Σεμινάριο σε θέματα αντισεισμικής προστασίας

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Εστία σεμινάριο σε θέματα  αντισεισμικής προστασίας. Πιο συγκεκριμένα ,εκπρόσωποι του ΟΑΣΠ ενημέρωσαν το προσωπικό της Εστίας για τα μέτρα προστασίας πριν  και κατά τη διάρκεια μιας σεισμικής δόνησης. Επιπλέον παρουσίασαν οδηγίες για την διαχείριση σεισμικού κίνδυνου όπως για παράδειγμα σύνταξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης και διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας.

 

Σεμινάριο σε θέματα αντισεισμικής προστασίαςShare