Η ομάδα αυτοσυνηγορίας της Εστίας στο Θεοτόκος

Η ομάδα αυτοσυνηγορίας της Εστίας, έπειτα από πρόσκληση του ιδρύματος Θεοτόκος, συμμετείχε στον ανοιχτό διάλογο με θέμα «τα δικαιώματά των νέων με αναπηρία για μια ισότιμη συμμετοχή και  τρόπους εφαρμογής της κοινωνικής συμπερίληψης» που διοργάνωσε ο παραπάνω φορέας. Η δράση πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 στο ΙΠΑΠ Θεοτόκος. Στόχος της δράσης αποτέλεσε η ενθάρρυνση για ενεργή συμμετοχή των νέων σε ένα δημοκρατικό διάλογο με τους φορείς λήψης αποφάσεων για την ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής συμπερίληψης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  Νέοι, εκπαιδευόμενοι από διαφορετικά πλαίσια,  Εστία, Μαργαρίτα και ΙΠΑΠ Θεοτόκος, είχαν  την ευκαιρία να συζητήσουν τα θέματα που τους απασχολούν σε σχέση με τα δικαιώματα, τις ανάγκες και τις προτάσεις τους για μια ισότιμη συμπερίληψη στην καθημερινή ζωή, την εκπαίδευση, την εργασία, την υγεία και τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.

Η ομάδα αυτοσυνηγορίας της Εστίας στο ΘεοτόκοςShare